• Wolontariat

    • „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

     ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z

     jakim tej pomocy się udziela”.

                                                 Jan Paweł II     Dzień Wolontariatu 2019

     Dnia 5 grudnia 2019r  w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji  Szkolne Koło Wolontariatu przygotowało prezentację dokumentującą i podsumowującą naszą działalność. Dziękujemy organizatorom za możliwość podzielenia się działaniami, z których jesteśmy dumni i które nas motywują do dalszej pracy.


     SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU- „Paczka dla seniorów”- 2019

     Grudzień powoli dobiega końca. To był gorący czas dla naszych wolontariuszy. Przyłączyliśmy się do świątecznej akcji „Paczki dla seniorów” organizowanej prze fundację  „Spełnienie” . Pomocnicy Świętego Mikołaja z wielkim sercem i zaangażowaniem przygotowali świąteczne podarunki. Dziękujemy za pracę w tym roku i mamy apetyt na więcej.

     Wesołych Świąt


     "Paczka dla kociaczka"- 2019

     Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu „Paczka dla Kociaczka” dobiegła końca.

     Nam dała wiele radości !!!

      Liczymy, że kociaki  z Fundacji „Oczami kota” też będą zadowolone.

      


      

     Działania wolontariatu

     Rok szkolny 2018/2019

      

     Rok szkolny 2017/2018

      

      

     Rok szkolny 2016/2017


     PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

     Celem Szkolnego Wolontariatu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwijania ich zainteresowania, umiejętności interpersonalnych oraz niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

      

     Cele  szczegółowe wolontariatu:

     • uwrażliwienie siebie na potrzeby innych,
     • niesienie pomocy tam, gdzie jest ona upragniona,
     • współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną,
     • włączenie się w akcje charytatywne,
     • podejmowanie własnych inicjatyw,
     • rozwijanie i doskonalenie własnych talentów,
     • integracja środowiskowa.

      

     W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą:

     –       opiekun lub opiekunowie (nauczyciele szkoły);

     –       lider (wybrany spośród uczniów);

     –       członkowie– uczniowie szkoły.

      

     Metody i formy realizacji – przykłady

     • zbiórki przyborów szkolnych, odzieży i innych rzeczy wynikających z potrzeby drugiego ,
     • Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: Góra Grosza,
     • Organizowanie spotkań wigilijnych z dziećmi szkół specjalnych lub dla chorych – „Jasełka”,
     • Godzina dla Ciebie - organizacja w klasie wzajemnej pomocy w nauce,

      

     Realizacja zadań

     • Realizowanie pomysłów członków wolontariatu.
     • Rozmieszczanie plakatów o akcjach w szkole.
     • Wykonanie zdjęć z każdej akcji i ich umieszczenie na stronie internetowej szkoły w dziale Wolontariat.

      

     Spotkania cykliczne – minimum dwa razy w miesiącu, mające na celu:

     • pogłębienie motywacji;
     • organizację działań;
     • tworzenie projektów;
     • uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego;
     • monitorowanie działalności wolontariuszy;
     • wymianę doświadczeń;
     • szkolenie podstawowe, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontariatu oraz motywacja do pracy.

      

     Nagradzanie wolontariuszy:

     Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:

     • wyrażenie uznania ustnego,
     • pochwałę na forum szkoły (od opiekuna, dyrektora),
     • przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
     • umieszczanie na liście honorowych wolontariuszy;

     Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.


  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie