• Aktualności


    • Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy regulamin ZFŚS w naszej szkole.

     Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i składanie wszelkich wniosków lub oświadczeń zgodnie z nowymi wzorami. 


     Informacja o sposobie składania wniosków do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na pomoc świąteczną:

     W związku z pracą zdalną szkoły prosimy o pobieranie druków ze strony szkoły. Istnieje także możliwość otrzymania druku i wypełnienia go w bibliotece szkolnej codziennie w dni powszednie od godz. 15.00 do 16.00. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020r.


     Z dniem 24.10.2016r wejdzie w życie  ZARZĄDZENIE  NR 12/10/2016  Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Szprotawie   z dnia 10 października 2016 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Zespole Szkole Zawodowych im. St. Staszica  w Szprotawie”

     Zmiany te zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi

     do pobrania : ZARZADZENIE__NR_12_ZFSS_.doc 


      

     Przypominamy, że zgodnie z & 8 pkt.1 i 2 regulaminu ZFŚŚ, świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych  i po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach.  Świadczenia mają charakter uznaniowy (nie mają charakteru roszczeniowego); mogą być realizowane tylko do wysokości zgromadzonych środków Funduszu.


     Od 21 czerwca 2011r. obowiązują nowe progi dochodowe, wykazane w załączniku nr 4 do regulaminu ZFŚS.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie