• Egzamin zawodowy

    • Informacje ogólne

      


      

      

     Egzamin zawodowy- Formuła 2019

       Do egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 przystępują  uczniowie klas piątych technikum 

     Uczniowie klas technikum  realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z roku 2019 mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, brak podejścia do egzaminu skutkuje brakiem promocji lub nieukończeniem technikum.  

     Termin składania deklaracji do egzaminu 15 września 2023.

     Termin główny:9-– 20 stycznia 2024 r. Egzamin pisemny elektroniczny, egzamin praktyczny model:

      w – wykonania , wk- wykonanie na komputerze , d- dokumentacja, dk- dokumentacja na komputerze.

      

     Klasa

     Nazwa zawodu

     Oznaczenie kwalifikacji

     Nazwa kwalifikacji

     5pdc

     Technik ekonomista

     EKA.05

     dk

     Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

     5pai

     Technik mechanik

     MEC. 09

     dk

     Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

     5pdc

     Technik żywienia i usług gastronomicznych

     HGT.12

     d

     Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

     5pai

     Technik informatyk

     INF.03

     dk

     Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

      

       Do egzaminu zawodowego  w sesji Lato 2024 przystąpią  uczniowie klas trzecich technikum i  uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia ( zawód kucharz) oraz  młodociani pracownicy kształcący się u pracodawców, którzy nie są rzemieślnikami.

     Termin składania deklaracji do egzaminu 7 luty 2024.

     Termin główny: 3 – 19 czerwca 2024  r. Egzamin pisemny elektroniczny, egzamin praktyczny model:

      W – wykonania , wk- wykonanie na komputerze , dk- dokumentacja na komputerze, d- dokumentacja.

       Wszyscy uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I go stopnia oraz młodociani pracownicy realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z roku 2019 mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego lub czeladniczego, brak podejścia do egzaminu skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły.

      

      

      

      

      

      

     Klasa

     Nazwa zawodu

     Oznaczenie kwalifikacji

     Nazwa kwalifikacji

     3pad

     Technik ekonomista

     EKA.04

     dk

     Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

     3pci

     Technik żywienia i usług gastronomicznych

     HGT.02

     w

     Przygotowanie i wydawanie dań

     3pad

     Technik mechanik

     MEC.08

     w

     Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

     3pci

     Technik informatyk

     INF.02

     wk

     Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

     3ik

     Kucharz

     HGT.02

     w

      Przygotowanie i wydawanie dań

     3ik

     Ślusarz**

     MEC.08

     w

     Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

     3ik

     Stolarz**

     DRM.04.

     w

     Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

     3ik

     Sprzedawca**

     HAN.01.

     w

     Prowadzenie sprzedaży 

      

     *do egzaminu przystępują uczniowie tych klas i zawodów, dla których zaplanowano egzamin w szkolnym planie nauczania,

     ** do egzaminu zawodowego przystępują uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy, który nie jest rzemieślnikiem.

     Więcej informacji dotyczących egzaminów znajduje się na  stronie:  www.oke.poznan.pl

     Dostosowania: 

     pp2019_dostosowania.pdf

      

      

     Zadania jawne

     pp2019_jawne_zadania.pdf

     Harmonogram

     PP2019_EZ.pdf


     Komunikaty o pomocach na egzaminie zawodowym

     1._Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna_-PP2019_-ok.pdf

     2._Komunikat_o_pomocach-cz.praktyczna_-PP2019_-ok.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie