• Szkoła Branżowa II st

    • Szkoła Branzowa II stopnia

                                                                                            

     zawód :

     Technik żywienia i usług gastronomicznych

      

     • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie kucharz  lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz
     • Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
     • Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.
     • Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie