• Nowe Projekty na rok szkolny 2024/2025

    •    Informujemy o rozpoczęciu naboru do projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000143692 „Praktyki zawodowe szansą na zwiększenie możliwości młodzieży na rynku pracy”. Projekt jest realizowany na zasadach Programu Erasmus+ w ramach przedsięwzięcia „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

       W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, którzy uczą się w klasach I – V o profilu: technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik ekonomista. Proces rekrutacji wyłoni 30 uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu:

     • 8 uczniów z technikum mechanicznego,
     • 7 uczniów z technikum informatycznego,
     • 8 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych,
     • 7 uczniów z technikum ekonomicznego,
     • w tym sześciu o mniejszych szansach.

        Mobilność będzie realizowana w Hiszpanii albo Portugalii albo Włoszech.  

     Złożenie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU do 12.06.2024 r.

     Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony lub w sekretariacie szkoły.

     Regulamin naboru do projektu.docx

     Karta formularz zgłoszeniowy.docx

      


     Nabór do projektu

     Z wielką radością informujemy, że zakończyliśmy etap naboru kandydatów do udziału w projekcie „Praktyki zawodowe szansą na zwiększenie możliwości młodzieży na rynku pracy”. Nasz projekt nosi numer 2023-1-PL01-KA122-VET-000143692 i jest realizowany  w ramach przedsięwzięcia „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków programu FERS ( 2021-2027). Jego realizacja pozwoli na organizację czterotygodniowych praktyk dla 30 uczniów z: technikum mechanicznego, informatycznego, ekonomicznego i gastronomicznego, w Hiszpanii, Portugali oraz Włoszech. Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w praktykach w dn.14.06.2024 przystąpili do testu z języka angielskiego. W załączeniu parę zdjęć z tego wydarzenia.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie