• Smutne wieści

      Cała społeczność naszej szkoły z głębokim smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o odejściu od nas naszej uczennicy, koleżanki i przyjaciółki Julii Szałęgi. Julia dwa lata temu rozpoczęła naukę w Technikum Żywienia i usług Gastronomicznych. Ciężka choroba sprawiła, że przeniosła się do Branżowej Szkoły I st. Niestety dotarła do nas tragiczna wiadomość, że odeszła od nas na zawsze.

    24cze
     • Prymusi 2024

      W tym roku szkolnym takze liczba prymusów jest imponująca.

      kl1pi - Belmas Dmytro- 4,85

      1Pdc- Zaremba Wiktoria - 4,77

      2Pad - Chmura Maciej- 4,95, Laudacki Błażej - 4,79

      2Pi - Borowczak Bartosz - 4,89, Kloc Filip - 5,74, Kupiński Daniel- 4,79,

      Przysiężny Kuba - 5,47

      3Pad - Domańska Julia - 5,20, Lubowiecka Sylwia - 5,37

    21cze
   • 21cze
   • 20cze
     • OLÁ ! HOLA! CIAO!

      Z wielką radością informujemy, że zakończyliśmy etap naboru kandydatów do udziału w projekcie „Praktyki zawodowe szansą na zwiększenie możliwości młodzieży na rynku pracy”. Nasz projekt nosi numer 2023-1-PL01-KA122-VET-000143692 i jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków programu FERS ( 2021-2027). Jego realizacja pozwoli na organizację czterotygodniowych praktyk dla 30 uczniów z: technikum mechanicznego, informatycznego, ekonomicznego i gastronomicznego, w Hiszpanii, Portugali oraz Włoszech. Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w praktykach w dn.14.06.2024 przystąpili do testu z języka angielskiego. W załączeniu parę zdjęć z tego wydarzenia.

    19cze
     • Dzień Sportu

      Dzień Sportu w ZSTiB w Szprotawie odbył się w dniu 06 czerwca.Większość uczniów zarezerwowało sobie w tym dniu czas na trochę aktywności fizycznej :) Liczyła się zabawa, dobry humor i trochę rywalizacji .Już za rok powtórka

    13cze
   • Rekrutacja 2024/2025

   • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

     

    15.05 -  21.06.2024 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

    21.06 - 5.07.2024 uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

    11.07.2024– ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    12.07 - 16.07.2024- potwierdzenie woli nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły , zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty  oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie

    17.07.2024– ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Wtorek 23.07.2024
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
   • (68) 376 24 11
   • ul. Koszarowa 10
    67-300 Szprotawa
    Poland
  • Logowanie